I Gentofte-Tasiilaq Spejdervenskab (GeTa) sidder jeg som del af den styregruppe, der koordinerer samarbejdet.

Gentofte-Tasiilaq Spejdervenskab (GeTa) startede oprindeligt i 2011 som et initiativ fra spejderne i Gentofte til at hjælpe den nystartede spejdergruppe i venskabsbyen, Tasiilaq, til at få den bedst mulige start. Da det i første omgang desværre ikke lykkedes at få gruppen godt lokalforankret, måtte spejderarbejdet i Tasiilaq nedlægges midlertidigt, da gruppens danske ledere tog tilbage til Danmark i sommeren 2015.

Imidlertid er gruppen i efteråret 2016 kommet til live igen på initiativ fra to grønlandske og to danske lærere, der efter dialog med GeTa har sagt ja til at starte spejderarbejdet i Tasiilaq igen. Med samtidig opbakning fra lokale politikere og embedsmænd håber vi på, at gruppen får ordentligt fodfæste denne gang. Formålet er at organisere de mange unge i Gentoftes venskabsby i et meningsfyldt og idebetonet foreningsliv.

Det er en kendsgerning, at mange børn og unge i Tasiilaq har savnet spejderarbejdet og, at det nære samarbejde har givet talrige unge fra begge byer en enestående og værdifuld oplevelse af de forskellige kulturer og levevis, samt skabt mange livslange venskaber. I GeTa er vi derfor utroligt glade for at kunne bidrage til at støtte godt op om starten af den nye gruppe.

GeTa arbejder i øjeblikket med følgende:
Finde og sikre et samlingssted for aktive spejdere i Tasiilaq.
Agitere for spejderarbejdet og samle unge interesserede – dette gøres bl.a. ved afholdelse af et årligt spejder-arrangement for de grønlandske besøgselever, når de er i Gentofte om efteråret.
Etablere grundlæggende spejderlederuddannelse for voksne interesserede.
Planlægge en spejderlejr i Tasiilaq i sommeren 2018.
Skitsere et spejder-event ved Tasiilaq byjubilæum 2019.

Du kan læse mere om samarbejdet i en artikel fra Gentofte Lige Nu samt i spejderbladet SNUS.

Pfadfinderdorf Zellhof er et internationalt spejdercenter nær Salzburg i Østrig. Centeret er et af de større i Europa, med plads til ca. 1000 gæster i alt, og er åbent året rundt. Det ligger i naturskønne omgivelser med et bredt udvalg af aktiviteter i (nær)området.

Jeg har hvert år siden 2006 tilbragt en min sommerferie som del af det team, der står for den daglige drift, vedligeholdelse af bygninger, materialer, osv. og hjælpe grupperne med informationer, inspiration, etc.

Som del af teamet har jeg fået forbedret mine samarbejdsevner betydeligt, fået kendskab til andre landes kulturer og fået et stort, internationalt netværk.

Du kan læse mere om Pfadfinderdorf Zellhof her eller følge med på Facebook.

PLan-kurserne er en del af Det Danske Spejderkorps’ ungdomsledelseskurser og finder sted hver efterårsferie. På kurserne bliver der sat fokus på spejdernes praktiske færdigheder, patruljeliv, ansvar, ledelse og personlig udvikling. Spejderne får typisk en ægte WOW-oplevelse, bliver udfordret både fysisk og mentalt og får en masse nye venner landet over. Her bliver sat spor for livet!

Bag kurserne står en række kursusteams. Som del af sådan et team er man med til at stå for planlægningen af aktiviteter, tilrettelæggelse af kursusugen og vejledning af kursisterne. Man opnår en stor personlig udvikling, bliver bedre til at tænke ud af boksen og får en del erfaring i projektstyring og -ledelse.

PLan Platypus har eksisteret siden 2010, primært som et ”PLan 3”-kursus, som er for de 15-16-årige. På PLan Platypus er der specielt fokus på anerkendende ledelse og personlig udvikling, som der dels bliver arbejdet meget med i teamet, dels bliver arbejdet med sammen med kursisterne. PLan Platypus er ikke kun for  spejdere fra Det Danske Spejderkorps, men også for spejdere fra andre korps.

Jeg har været med som del af teamet i 2010-2015 og fået en rygsæk fuld af fantastiske oplevelser og værktøjer til brug i mit daglige arbejde som spejderleder.

Du kan læse mere om PLan Platypus her og finde os på Facebook her.

I 2012 afholdt man for første gang en fælleskorpslig lejr blandt spejder i Danmark, og var med sine 37.334 deltagere den største spejderlejr, der nogensinde er afholdt på dansk jord.

I 2017 gentager man succesen og satser på at runde de 40.000 deltagere, hvoraf ca. 4.000 frivillige hjælpes ad med at stable lejren på benene. For Spejdernes Lejr 2017 sidder jeg med i en arbejdsgruppe under hovedudvalget “Aktiviteter og Uddannelse” og er en af de ansvarlige for aktiviteten “Rejser”, der bliver en af lejrens største aktiviteter.

Rejser er en obligatorisk aktivitet for alle 6-17-årige deltagere på lejren. I løbet af lejren skal de 6-10-årige på én Rejse, mens de 11-17-årige skal på to. I alt forventer vi, at op til omkring 20.000 deltagere skal igennem aktiviteten i løbet af lejren.

Udviklingen af aktiviteterne er allerede godt i gang, og vi arbejder lige nu på at samle et stærkt team, der kan løfte opgaven med at give lejrdeltagerne en helt fantastisk og uforglemmelig oplevelse.

Vil du vide mere om lejren, kan du klikke ind på lejrens hjemmeside eller finde os på Facebook. Er du interesseret i at vide mere om, hvad der skal foregå på Rejser, kan du finde aktivitetens hjemmeside her.

Konsulentgruppen
I forbindelse med planlægningen af lejren har en række af de frivillige hjælpere været på et projektledelsesforløb for at kunne håndtere opgaven bedre og med større sikkerhed. En lille gruppe af de, der har været af sted, har i efteråret 2016 dannet “Konsulentgruppen”, som skal hjælpe med at udbrede projektledelsesværktøjerne til resten af organisationen.