• Gentofte-Tasiilaq Spejdersamarbejde (GeTa)
  • Ledelseskursus
  • Pfadfinderdorf Zellhof
  • PLan Platypus
  • Spejdernes Lejr 2017
  • Uddannelsesmarked

Gentofte-Tasiilaq Spejdersamarbejde

I Gentofte-Tasiilaq Spejdervenskab (GeTa) sidder jeg som del af den styregruppe, der koordinerer samarbejdet.

Gentofte-Tasiilaq Spejdervenskab (GeTa) startede oprindeligt i 2011 som et initiativ fra spejderne i Gentofte til at hjælpe den nystartede spejdergruppe i venskabsbyen, Tasiilaq, til at få den bedst mulige start. Da det i første omgang desværre ikke lykkedes at få gruppen godt lokalforankret, måtte spejderarbejdet i Tasiilaq nedlægges midlertidigt, da gruppens danske ledere tog tilbage til Danmark i sommeren 2015.

Imidlertid er gruppen i efteråret 2016 kommet til live igen på initiativ fra to grønlandske og to danske lærere, der efter dialog med GeTa har sagt ja til at starte spejderarbejdet i Tasiilaq igen. Med samtidig opbakning fra lokale politikere og embedsmænd håber vi på, at gruppen får ordentligt fodfæste denne gang. Formålet er at organisere de mange unge i Gentoftes venskabsby i et meningsfyldt og idebetonet foreningsliv.

Det er en kendsgerning, at mange børn og unge i Tasiilaq har savnet spejderarbejdet og, at det nære samarbejde har givet talrige unge fra begge byer en enestående og værdifuld oplevelse af de forskellige kulturer og levevis, samt skabt mange livslange venskaber. I GeTa er vi derfor utroligt glade for at kunne bidrage til at støtte godt op om starten af den nye gruppe.

GeTa arbejder i øjeblikket med følgende:

  • Finde og sikre et samlingssted for aktive spejdere i Tasiilaq.
  • Agitere for spejderarbejdet og samle unge interesserede – dette gøres bl.a. ved afholdelse af et årligt spejder-arrangement for de grønlandske besøgselever, når de er i Gentofte om efteråret.
  • Etablere grundlæggende spejderlederuddannelse for voksne interesserede.
Læs mere om samarbejdet i bladet Spejdersnus
Læs mere om samarbejdet i Gentofte Lige Nu

Ledelseskursus

Ledelseskursuserne er en del af voksenlederuddannelsen i Det Danske Spejderkorps.

Ledelseskursus 1 har til formål at hjælpe deltagerne med at sætte en fælles retning hjemme i deres egne enheder, give dem værktøjer til at få flere ledere, sætte det rigtige hold og skabe bedre samarbejde på tværs af enhederne. På kurserne arbejdes med kommunikation, involvering og strategisk planlægning.

Ledelseskursus 2 bygger oven på Ledelseskursus 1. Her sættes der fokus på at skabe bæredygtig udvikling og vækst via en strategisk tilgang til ledelse.

Jeg er aktiv vejleder på begge kurser og siden 2019 også ansvarlig for modulet om motivation og involvering på Ledelseskursus 1.

IMG_6403

Pfadfinderdorf Zellhof

Pfadfinderdorf Zellhof er et internationalt spejdercenter nær Salzburg i Østrig. Centeret er et af de større i Europa, med plads til ca. 1.000 gæster i alt, og er åbent året rundt. Det ligger i naturskønne omgivelser med et bredt udvalg af aktiviteter i (nær)området.

Centeret er medlem af Goose-netværket, som er et samarbejde mellem forskellige spejdercentre verden over, og har siden 2015 også været SCENES-certificeret. SCENES står for “Scout Centre of Excellence for Nature, Environment and Sustainability” og kendetegner centre, der har et dedikeret og langsigtet aktivitetsprogram med fokus på bæredygtighed i naturen.

Fra 2006 – 2017 var jeg en fast del af det frivillige team, som står for den daglige drift, vedligeholdelse af bygninger, materialer, osv. og hjælpe gæsterne med informationer, inspiration, etc.

Centerteamet er stærkt internationalt (typisk er der i højsæsonen mellem 5 og 10 forskellige nationaliteter i teamet) og præget af åbenhed, imødekommenhed og tillid. Min erfaring er, at man altid kommer hjem og har lært noget nyt om et andet land og en anden kultur.

Du kan læse mere om Pfadfinderdorf Zellhof på deres hjemmeside eller følge med på Facebook.

PLan Platypus

PLan-kurserne er en del af Det Danske Spejderkorps’ ungdomsledelseskurser og finder sted hver efterårsferie. På kurserne bliver der sat fokus på spejdernes praktiske færdigheder, patruljeliv, ansvar, ledelse og personlig udvikling. Spejderne får typisk en ægte WOW-oplevelse, bliver udfordret både fysisk og mentalt og får en masse nye venner landet over. Her bliver sat spor for livet!

Bag kurserne står en række kursusteams. Som del af sådan et team er man med til at stå for planlægningen af aktiviteter, tilrettelæggelse af kursusugen og vejledning af kursisterne. Man opnår en stor personlig udvikling, bliver bedre til at tænke ud af boksen og får en del erfaring i projektstyring og -ledelse.

PLan Platypus har eksisteret siden 2010. På dette kursus er der specielt fokus på anerkendende ledelse og personlig udvikling, som der dels bliver arbejdet meget med i teamet, dels bliver arbejdet med sammen med kursisterne. PLan Platypus er ikke kun for  spejdere fra Det Danske Spejderkorps, men også for spejdere fra andre korps.

Jeg har været med som del af teamet i 2010-2016 og fået en rygsæk fuld af fantastiske oplevelser og værktøjer til brug i mit daglige arbejde som spejderleder.

Du kan læse mere om PLan Platypus på Facebook.

Spejdernes Lejr 2017

I 2012 afholdt man for første gang en fælleskorpslig lejr blandt spejder i Danmark, og var med sine 37.334 deltagere den største spejderlejr, der nogensinde var afholdt på dansk jord.

I 2017 gentog man succesen med. Under temaet “Vi sætter spor” mødtes ca. 37.000 deltagere, hvoraf ca. 4.000 frivillige hjalp med at stable lejren på benene.

For Spejdernes Lejr 2017 sad jeg med i en arbejdsgruppe under hovedudvalget “Aktiviteter og Uddannelse” hvor jeg var formand for aktiviteten “Rejser”, som var lejrens største aktivitet.

Rejser var en obligatorisk aktivitet for alle 6-17-årige deltagere på lejren. I løbet af lejren deltog de 6-10-årige på 1 Rejse, mens de 11-17-årige deltog på 2. I alt havde vi hver dag ca. 9.000 deltagere igennem aktiviteten.

Rejserne var temabaserede med fokus uddannelse og aktivitet. Således kunne deltagerne på “Kultur-Spejd” fx spille Khuru i “Bhutan”, lære om origamitraditionen i “Japan” eller drageflyvning i “Brasiliens” favelaer, mens de på “Sci-Spejd” fx kunne lære om løftestangsprincipper, strøm & spænding eller lave klassiske flaskeraketter.

KONSULENTGRUPPEN
I forbindelse med planlægningen af lejren har en række af de frivillige hjælpere været på et projektledelsesforløb for at kunne håndtere opgaven bedre og med større sikkerhed. En lille gruppe af de, der var afsted, dannede i efteråret 2016 “Konsulentgruppen”, som skulle hjælpe med at udbrede projektledelsesværktøjerne til resten af organisationen.

Uddannelsesmarked

Klan- & lederevent (tidl. Uddannelsesmarked) er et halvårligt event, som giver voksne i Det Danske Spejderkorps mulighed for at sammesætte deres egen lederuddannelse gennem kursets 30-40 forskellige moduler.

I en periode på 2 år stod jeg for udvikling, planlægning og gennemførsel af moduler om læringsstile samt evaluering med børn.

Evaluering er vigtig, fordi det er gennem refleksionen vi lærer af vores erfaringer. Derudover bruges evalueringen som afrunding på et projekt og at synliggøre den proces, man har været igennem. Derudover giver den også mulighed for at få idéer til optimering, anerkende deltagerne og motivere dem, hvis man laver et lignende projekt en anden gang.

Evaluering behøver ikke være tungt og tørt, og særligt når man evaluerer med yngre børn er det vigtigt, at gøre det lidt til en leg. Simple spørgsmål som “hvad har det sjoveste ved aktiviteten været” kan være nok. Senere kan man bygge mere reflekterende spørgsmål som “Hvad er det vigtigste, du tager med dig hjem herfra” ovenpå.

Kendskab til læringsstile giver ligeledes værdi i arbejdet med børn og unge (og voksne), da de dels kan give en mere varieret undervisning, dels sikrer øget læring, idet man rammer flere indlæringsmåder på en gang. I mine moduler baserede jeg mig på Ole Vadum Dahl, som arbejder med 4 læringsstile: Auditiv, visuel, kinæstetisk og auditiv digital.

Få idéer til evalueringsmetoder i børnehøjde
Hent et læringsstil-inspireret legekatalog