Resumé

Tekstforfatter med mere end 8 års erfaring med at arbejde i CMS og udvikle hjemmesider. Udover erfaring med tekstproduktion, copywriting og oversættelse, har jeg også erfaring med at udarbejde omnichannel-kommunikationsplaner. Gennem mit spejderarbejde er planlægning og organisering blevet en naturlig del af mig, lige såvel som det at koordinere samspillet mellem mange aktører.

Jeg har altid fået at vide af mine kollegaer, at jeg er god til at forenkle nørdet fagsprog så alle kan forstå det, at jeg er stærk til research og hurtigt får sat tingene i system, men samtidigt også evner at tænke det kreative ind i processen. Som person er jeg nysgerrig, empatisk, grundig og engageret.

Highligts

10 års erfaring med kursusplanlægning og -afvikling

De seneste 9 år har jeg været en del af kursusteamet på forskellige ungdoms- og voksenkurser i Det Danske Spejderkorps. Her har jeg lært vigtigheden af at inddrage forskellige læringsstile, learning by doing og læring gennem leg. På kurserne har vi arbejdet indgående med persontyper, læringsstile, anerkendende udforskning og styrkebaseret fokus.

14 års erfaring med tysk sprog & markedsføring

Gennem AD Writings arbejder jeg dagligt med content marketing (online og print), direct marketing og sociale medier, både på dansk og tysk. I mine stillinger hos ComputerCity, VisitDenmark i Hamborg og Bach, Drud & Larsen har jeg derudover især siddet med opgaver som produktbeskrivelser og markedsresearch og fået kendskab til Facebook Insights samt Google Analytics.

24 års erfaring som spejder & friluftslivsnørd

Jeg elsker en god tur ud i naturen og ved, hvad det vil sige at skulle finde grej og tøj, som gør én i stand til at yde sit bedste. Gennem spejderarbejdet har jeg desuden lært at samarbejde på tværs af interkulturelle teams, og jeg har fået godt kendskab til værktøjer inden for projektledelse, ledelsestræning, gruppedynamik og talentudvikling.

Erhvervserfaring

Kurser & certifikater

  • Grundlæggende kursus i InDesign

    v/Kommunikation & Sprog og Intellia

  • Projektledelse

    På diplomniveau v/UC Syd

  • Deutsch Exzellent (tyskkursus på C1-niveau)

    v/Deutschkurse bei der Universität München e.V.

Sprog

Dansk
Tysk
Engelsk

Tekniske kompetencer

MS Office suite
Wordpress
Adobe InDesign
Adobe Illustrator

Mere info

Uddannelse & frivilligt arbejde

null
Cand.ling.merc.
i interkulturelle markedsstudier m. tysk v/Copenhagen Business School

2013-2017

Uddannelsens fokus er lagt på sprog og markedsføring (50 % af fagene undervises på valgsproget). Eksempler på fag er marketingstrategi og -planlægning i et internationalt perspektiv, forbrugerkultur og -kommunikation, intersproglig vidensformidling og leadership in 21st century organizations.

Undervejs på studiet har jeg været i praktik hos VisitDenmark i Hamborg.

null
Bachelor of Arts
i interkulturel markedskommunikation m. tysk v/Copenhagen Business School.

2009-2013

Uddannelsens fokus er lagt på sprog, kommunikation og markedsføring (25 % af fagene undervises på valgsproget). Eksempler på fag er kultur i organisationer, corporate communication & branding, internationale marketingtekster og web interaction design and communication.

Har som led i uddannelsen læst et semester ved Ludwig-Maximillian-Universität i München, Tyskland.

null
Logistikøkonom AK
v/Niels Brock i København.

2007-2009

null
Grundforløb i beklædningshåndværk
v/NEXT (tidl. Københavns Tekniske Skole).

2007

null
Bachelor i geografi - Blok 1
Gennemført blok 1 på geografistudiet v/KU samt suppleringskurser i
forbindelse hermed.

2005-2006

null
Sproglig studentereksamen (STX)
v/Aurehøj Gymnasium.

2005

Sprog: Tysk, engelsk og russisk.

null
Teammedlem på ungdomsledelseskurset #Guld

Det Danske Spejderkorps (DDS), aug. 2017 – jan. 2019

Formålet med kurset er, at hjælpe unge mellem 18 og 24 år i DDS med at udvikle deres personlige ledelsesstil. På kurset arbejdes med demokrati i DDS, Spejderidéen og ledelse af voksne. Kurset følges op af et 9 måneder langt mentorforløb. Udover at være vejleder for en patrulje var jeg med til at planlægge og udføre moduler om enhedsledelse og forskellige ledelsesstile og -roller.

null
Vejleder & modulholder på Ledelseskursus (LK) 1 samt 2
DDS, okt. 2015 – nu.

LK 1 har til formål at sætte den rigtige retning for deltagernes enheder, give dem værktøjer til at få flere ledere, sætte det rigtige hold og skabe bedre samarbejde på tværs af enhederne. På kurserne arbejdes med kommunikation, involvering og strategisk planlægning. LK 1 udgør fundamentet for LK 2, hvor der sættes fokus på at skabe bæredygtig udvikling og vækst via en strategisk tilgang til ledelse. Jeg er aktiv vejleder på begge kurser og siden 2019 også ansvarlig for modulet om motivation og involvering på LK 1.

null
Arbejdsgruppeformand for aktiviteten ”Rejser”
Spejdernes Lejr, jan. 2015 – sep. 2017

Spejdernes Lejr er Danmarks største spejderlejr med 35.000-40.000 deltagere. Den arrangeres af Danmarks 5 internationalt anerkendte spejderkorps og afholdes hvert 5. år. I 2017 var jeg arbejdsgruppeformand for lejrens største aktivitet,  ”Rejser”. Aktiviteten blev afholdt over 4 dage og havde ca. 9.000 deltagere hver dag. Gennem min vedholdenhed og mit administratiive overblik holdt jeg samling på enderne og sørgede for, at den rette information kom ud til de rette mennesker i rette tid. I forbindelse med forløbet har jeg desuden gennemført et kursus i projektledelse på diplomniveau.

null
Instruktør på Uddannelsesmarkedet
DDS, apr. 2012 – apr. 2014.

Uddannelsesmarked er et halvårligt event, som giver ledere i DDS mulighed for at sammesætte deres egen lederuddannelse gennem kursets 30-40 forskellige moduler. I en periode på 2 år stod jeg for udvikling, planlægning og gennemførsel af moduler om læringsstile samt evaluering med børn. Ved hjælp af min analytiske og kreative tilgang til opgaveløsning, fik jeg skabt nogle velfungerende moduler, som fik masser af ros fra både deltagere og andre instruktører.

null
Medlem af projektgruppen ”Gentofte-Tasiilaq Spejdersamarbejde”

BUS i Gentofte, Dec. 2011 – nu.

Projektgruppen koordinerede aktiviteter mellem spejderne i Gentofte og den tidligere spejdergruppe i Tasiilaq. I dag forsøger den gennem forskellige initiativer at støtte op om gendannelsen af en spejdergruppe i Tasiilaq. I den forbindelse har jeg bl.a. været 1 måned i Tasiilaq i efteråret 2018 og er ansvarlig for et spejderarrangement for de grønlandske skoleelever, der hvert år er på udveksling i Gentofte.

null
Teammedlem på ungdomsledelseskurset PLan Platypus
DDS, jan. 2010 – nov. 2016.

PLan-kurserne er en del af DDS’ ungdomsledelseskurser for børn og unge mellem 12 og 16 år. Med udgangspunkt i friluftsliv og arbejde i små teams udvikler de unge deres personlige ledelsesstil. På PLan Platypus har vi haft et særligt fokus på anerkendende udforskning og styrkebaseret tilgang, men vi har også arbejdet en del med forskellige persontyper/læringsstile. Gennem årene har jeg været med til at skabe mange kreative indslag, der har givet historierammen og oplevelsen for deltagerne et ekstra pift.

null
Stabsmedlem
Zellhof Internationale Spejdercenter, Østrig. Jul. 2006 – jul. 2017.

Pfadfinderdorf Zellhof er et internationalt spejdercenter med plads til ca. 1.000 gæster. Som del af staben var det min opgave i samarbejde med de andre internationale stabsmedlemmer at stå for den daglige drift af centeret, rådgive gæsterne i forhold til aktiviteter og andet forefaldende arbejde. I staben bidrog jeg med mit engagement og gode humør, min respekt for andre og forskellige kulturer samt min evne til at holde hovedet koldt i krisesituationer.

Spejderleder

DDS og De Grønne Pigespejdere, aug. 2004 – jan. 2012, aug. 2011 – jun. 2015 samt aug. 2017 – nu.

Leder for forskellige aldersgrupper fra 6-16 år hos Græsserne-Hellerup Gruppe samt Hellerup Spejderne, DDS, de 10-18-årige i Eriksminde Gruppe, De Grønne Pigespejdere og de 12-17-årige hos Grøndalsgruppen, DDS. Som spejderleder brænder jeg for at udvikle børn og unge til selvstændige og ansvarlige mennesker ved at møde dem i øjenhøjde og skabe trygge og frie rammer omkring dem. Over årene har jeg opnået stor erfaring med (projekt-)ledelse, kommunikation med mange forskellige interessenter samt organisering af events på op til 150 personer.

Det siger mine kollegaer om mig