Gentofte-Tasiilaq Spejdervenskab

 

I Gentofte-Tasiilaq Spejdervenskab (GeTa) sidder jeg som del af den styregruppe, der koordinerer samarbejdet.

 

Gentofte-Tasiilaq Spejdervenskab (GeTa) startede oprindeligt i 2011 som et initiativ fra spejderne i Gentofte til at hjælpe den nystartede spejdergruppe i venskabsbyen, Tasiilaq, til at få den bedst mulige start. Da det i første omgang desværre ikke lykkedes at få gruppen godt lokalforankret, måtte spejderarbejdet i Tasiilaq nedlægges midlertidigt, da gruppens danske ledere tog tilbage til Danmark i sommeren 2015.

 

Imidlertid er gruppen i efteråret 2016 kommet til live igen på initiativ fra to grønlandske og to danske lærere, der efter dialog med GeTa har sagt ja til at starte spejderarbejdet i Tasiilaq igen. Med samtidig opbakning fra lokale politikere og embedsmænd håber vi på, at gruppen får ordentligt fodfæste denne gang. Formålet er at organisere de mange unge i Gentoftes venskabsby i et meningsfyldt og idebetonet foreningsliv.

 

Det er en kendsgerning, at mange børn og unge i Tasiilaq har savnet spejderarbejdet og, at det nære samarbejde har givet talrige unge fra begge byer en enestående og værdifuld oplevelse af de forskellige kulturer og levevis, samt skabt mange livslange venskaber. I GeTa er vi derfor utroligt glade for at kunne bidrage til at støtte godt op om starten af den nye gruppe.

 

GeTa arbejder i øjeblikket med følgende:

  • Finde og sikre et samlingssted for aktive spejdere i Tasiilaq.
  • Agitere for spejderarbejdet og samle unge interesserede – dette gøres bl.a. ved afholdelse af et årligt spejder-arrangement for de grønlandske besøgselever, når de er i Gentofte om efteråret.
  • Etablere grundlæggende spejderlederuddannelse for voksne interesserede.
  • Planlægge en spejderlejr i Tasiilaq i sommeren 2018.
  • Skitsere et spejder-event ved Tasiilaq byjubilæum 2019.

 

Du kan læse mere om samarbejdet i en artikel fra Gentofte Lige Nu samt i spejderbladet SNUS eller følge os på Facebook.